Demeter - biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství je ekologický a nejšetrnější přístup k přírodě. Používáme jen vlastní organická hnojiva, ke skotu se chováme eticky a s láskou a udržujeme biodiverzitu krajiny. Dle návodu Rudolfa Steinera připravujeme vlastní biodynamické preparáty, které zlepšují úrodnost půdy, udržují ji dlouhodobě plnou energie a zvyšují odolnost plodin proti škůdcům. Preparáty a agrotechnické práce se snažíme co nejvíce sladit s měsíčními a kosmickými procesy. 

 

Naše certifikáty

Jsme držiteli certifikátů BIO EU a DEMETER INTERNATION.

  

Historie a Rudolf Steiner

Ve dvacátých letech soudili mnozí zemědělci a statkáři, že potraviny, s nimiž se denně setkávali, mají mnohem horší chuť než potraviny z jejich dětství. U obilí a jiných kultur se podle nich dal pozorovat úbytek vitality a také kvality. 

V roce 1924, před zhruba 100 posluchači, Rudolf Steiner přednesl osm přednášek nazvaných zemědělský kurs. Ten položil ideové základy rozkvětu zemědělství. Přednášky se týkaly spolupůsobení země a vesmíru, planetárních vlivů na zemi a její obyvatele atd.

Steinerovou zásluhou se objevila idea zemědělského organismu, dnes uznávaná i mimo biodynamický názorový proud. Zdůrazněn byl význam poznávání podstaty fyzických látek a jejich úloha coby nositele duchovních sil. Probíral se správný vztah mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat, hodnota lesa a tvorba biotopů, zásady krmení zvířat a výživa společnosti. Za obzvlášť důležité Steiner pokládal oživení půdy a udržení trvalé plodnosti - proto vznikla nová koncepce hnojení a kompostování.

 

 

Charakteristiky biodynamického zemědělství

 • Uzavřenost podniku - každý podnik by měl mít jak rostlinnou výrobu, tak i živočišnou - krmiva i hnojiva by měla pocházet pokud možno z vlastního statku.
 • Podniková individualita - každá farma je jiná díky svým klimatickým, půdním a geografickým podmínkám a individualitou zemědělce.
 • Péče o půdu - používají se speciální preparáty připravované z léčivých rostlin a živočišných orgánů. Důraz se klade na ošetřování statkových hnojiv a kompostování. Smyslem hnojení není dodávat půdě živiny, ale půdu oživit.
 • Pěstování rostlin - důraz se klade na to, aby rostlina vyrůstala z úrodné, živé půdy a byla vnitřně odolná vůči napadení zvenčí.
 • Chov zvířat - dává se přednost přirozené plemenitbě, důležitá je péče lidí o zvířata, mladá zvířata by měla pocházet z uznaného biologicko-dynamického stáda.
 • Antroposofická filosofie - preparáty mají podněcovat v kompostu, hnoji a následně v půdě procesy, jejichž výsledkem jsou pak jednotlivé živiny.
 • Sociální význam - farma je i místem pro soužití lidí a předávání zkušeností.

 

 

Biodynamické preparáty

Biodynamické preparáty přenášejí životodárnou vesmírnou energii do půdy. Preparáty mají čísla 500 až 508. Roháček a křemenáček se  používají jako postřiky plodin a půdy a ostatní jsou tzv. kompostové preparáty, kterými se aktivuje kompost a hnůj.

Na naší farmě si připravujeme všechny tyto preparáty vlastními silami:

Polní postřikové preparáty:

 • Roháček (500)
 • Křemenáček (501)
 • Fladen preparát podle Marie Thun

Tyto preparáty zakopáváme na podzim do země a od jara do podzimu je aplikujeme postřikem na půdu nebo na rostliny o výšce cca 10 cm. Před aplikací preparáty tzv. dynamizujeme, což znamená, že je 1 hodinu za plné duchovní koncentrace mícháme v sudech s teplou vodou. Roháček aplikujeme v odpoledních hodinách a křemenáček dopoledne.

 

Kompostové preparáty

 • květ řebříčku v měchýři jelena (502)
 • květ heřmánku ve střevu skotu (503)
 • nať kopřivy energetizovaná v zemi (504)
 • dubová kůra v lebce domácího zvířete (505)
 • květ pampelišky v hovězím okruží (506)
 • šťáva z kozlíkových květů (507)

Kompostové preparáty také zakopáváme na zimu do země a na jaře a na podzim jimi aktivizujeme hnůj.

Všechny preparáty uchováváme v originálních hliněných nádobách vlastní výroby.

 

Práce s kosmickými cykly

Veškeré práce na polích se snažíme provádět v souladu s měsíčními a kosmickými cykly. K tomu využíváme publikaci Výsevní dny od Marie Thunové.

 

Certifikace Demeter

demeter_logo-zwebu-euZískali jsme certifikát Demeter International a splňujeme nejpřísnější normy pro biodynamické zemědělce. Jsme hrdí na to, že můžeme naše produkty označovat logem Demeter, což je značka nejvyšší kvality potravin.

Všechny naše certifikáty jsou k náhledu zde: https://www.biozdonov.cz/info-a-certifikaty/ 

 

naše činnost Pro přírodu

 

Výsadba stromků a keřů

Obnovujeme meze, háje a aleje kolem cest. Vytváříme tak větrolamy i útočiště pro zvířátka. Navíc takto podporujeme i zádrž vody v krajině. Již jsme vysadili a udržujeme přes 4000 stromků a keřů. Více informací >

 

Zádrž vody v krajině

Budujeme tůňky, opravujeme řečiště potůčků a necháváme a nesekaný prostor i pro vodní ptactvo a další živočichy.  Více informací >

 

Projekty Marka Pogačnika

Komunikujeme s přírodou pomocí kosmogramů vytesaných do kamenů díky projektům  Marka Pogačnika, jednoho z nejznámějších světových geomantů současnosti. Více informací >

 

Spolupráce s druidy

Spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme léčivé kamenné kruhy a menhiry, vytváříme a obnovujeme staré ley-lines, pomocí kterých rozvádíme životodárnou energii po kraji. Více informací >